Onderwijs

Campus Arenberg

Het wetenschapspark nabij campus Arenberg in Leuven is ontstaan op vraag van de stad Leuven en de Leuvense Universiteit om de behoefte aan een hoogwaardige bedrijvenzone in te lossen. Bij het ontwerpen van de gebouwen ICT3 en ICT4 werd de focus sterk gelegd op het energiezuinige karakter van de gebouwen en de installaties. Het gebouw wordt naast de ClimaDeck vloerelementen ook voorzien van een maximale isolatie, een ventilatiesysteem, warmte- en regenwaterrecuperatie en een warmtepomp.

Verder wordt ook gebruik gemaakt van een BEO-veld (Boorgat Energie Opslag) voor de verwarming en koeling.

Projectgegevens

Opdrachtgever Intercommunale Interleuven
Ontwerp/Architect Poponcini & Lootens, Antwerpen
Studiebureel stabiliteit Desmet Verlinden Vanstaeyen, Antwerpen
Studiebureel technieken Ingenium, Brugge
Uitvoerder technieken Imtech, Alken
Ingebruikname eind 2009
Vloerelementen ca. 14 000 m² klassieke voorgespannen vloerelementen en ClimaDeck in variabele diktes.
(+/- 1/2 = ClimaDeck)